ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Dnia 24 sierpnia 1999 roku, Bodo Franke – poprzedni przewodniczący rady nadzorczej zakładów Farbwerke Herkula, Sankt Vith AG podpisał kartę globalnej inicjatywy Responsible Care. W ten sposób, jako członek Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego, firma Herkula zobowiązała się do prowadzenia odpowiedzialnej działalności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia.

Międzynarodową ideę Karty Responsible Care stosujemy nieustannie w praktyce. Odpowiedzialność za naszych pracowników, partnerów handlowych i środowisko wyznacza nasz codzienny styl pracy w przedsiębiorstwie. Nasze cele to: wspieranie zrównoważonego rozwoju, przejęcie odpowiedzialności za produkt, zapewnienie większego bezpieczeństwa w zakładach i dla sąsiednich obiektów, poprawa ochrony zdrowia w miejscu pracy i zaangażowanie w ochronę środowiska.

Realizacja tych konkretnych celów odbywa się w ramach licznych działań:

  • Przy tworzeniu produktu uwzględniamy aspekty dotyczące zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w stopniu wykraczającym poza obowiązujące normy.
  • Organizujemy regularne szkolenia naszych pracowników w zakresie ochrony pracowników i w odniesieniu do zwiększenia ich świadomości na temat bezpieczeństwa i środowiska.
  • Eksploatujemy bezpieczne urządzenia produkcyjne i dbamy o zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa.
  • Ściśle współpracujemy z urzędami ochrony środowiska.
  • Zobowiązujemy się do wstrzymania produkcji produktów lub ograniczenia ich sprzedaży w przypadku, gdy po przeprowadzeniu naukowej oceny ryzyka wymagają tego działania profilaktyczne w zakresie ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i środowiska.
  • Stale zwiększamy bezpieczeństwo naszych produktów podczas wyboru surowców, produkcji, magazynowania, transportu, sprzedaży, zastosowania, wykorzystania i utylizacji.
  • W związku z naszą odpowiedzialnością za produkt informujemy naszych klientów o przepisach dotyczących magazynowania i bezpiecznego stosowania naszych produktów.
  • Dzięki naszej zakładowej straży pożarnej możemy zapewnić większe bezpieczeństwo naszym pracownikom i sąsiadującym obiektom.

Zakładowa straż pożarna

Nasza zakładowa straż pożarna to 14-osobowy, regularnie szkolony zespół (12 mężczyzn i 2 kobiety) i dysponuje profesjonalnym gaśniczym samochodem strażackim. W razie potrzeby, straż pożarna firmy HERKULA jest gotowa  do akcji gaśniczych poza terenem naszego zakładu , wspierając regionalne jednostki Straży Pożarnej.

Wyszukiwarka produktów

Proszę wybrać produkt

Przemysłu kablowegoNadruk na tworzywach sztucznych

Anmelden zum Newsletter